TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An giảm trên 1.600 xóm sau sáp nhập xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn

10:39, 25/09/2019
Tại kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVII

HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc 14/21 huyện trên địa bàn tỉnh. Sau sáp nhập, tỉnh Nghệ An còn tổng số 4.276 xóm, giảm được 1.608 xóm; còn 7 huyện đang thực hiện sáp nhập.

Theo đó, phương án sáp nhập gồm 4 đơn vị: huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai (sáp nhập lần đầu). 4 huyện, thành thị hiện có 1.201 xóm, thực hiện sáp nhập 675 xóm. Tổng số xóm sau sáp nhập của 4 đơn vị là 829 xóm, giảm 372 xóm. Cụ thể: TP Vinh từ 371 xóm giảm xuống còn 279 xóm; huyện Anh Sơn từ 252 xóm giảm còn 155 xóm; huyện Nghi Lộc từ 446 xóm giảm còn 250 xóm; thị xã Hoàng Mai giảm từ 132 xóm giảm còn 26 xóm.

Có 3 đơn vị thực hiện phương án sáp nhập bổ sung gồm: huyện Quỳnh Lưu (11 xóm), Quế Phong (2 xóm), Diễn Châu (7 xóm).

Nghệ An giảm trên 1.600 xóm sau sáp nhập xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn. Ảnh: internet

Thực hiện sáp nhập, 5 huyện, thành, thị đề nghị đổi lại tên xóm gồm: TP Vinh (3 xóm); huyện Anh Sơn (8 xóm); huyện Nghi Lộc (25 xóm); huyện Diễn Châu (3 xóm); thị xã Hoàng Mai (7 xóm).

Việc sắp xếp, sáp nhập lại các xóm là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của từng địa phương nhằm tinh gọn lại bộ máy, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tiết kiệm chi phí cho ngân sách địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý đố với cộng đồng dân cư của chính quyền cấp xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quế Phong, Diễn Châu, thành phố Vinh và thị xã Hoàng Mai.

Hiến Chương - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm