Tin tức - Sự kiện

18 tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

10:53, 25/03/2020
Sáng nay (25/3), Sở văn hóa và thể thao tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
 
 Toàn cảnh hội nghị.

Những năm qua, phong trào “thi đua là yêu nước” đã được ngành văn hóa - thể thao đã cụ thể hóa thành nhiều nội dung phù hợp với đặc thù hoạt động. Đặc biệt 1 số lĩnh vực như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình hoạt động văn hóa - thể thao, phát triển đời sống văn hóa cơ sở,  bảo tồn và phát huy  giá trị di sản văn hóa dân tộc…

 
 

Từ đây, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến góp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển. Nhiều tham luận tại hội nghị đã làm rõ thêm kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước; những trăn trở để sự nghiệp văn hóa thể thao của tỉnh tiếp tục phát trển.

 
  Sở văn hóa và thể thao trao thưởng 18 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, Sở văn hóa và thể thao đã  khen thưởng 18 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong giai đoạn 2015 - 2020. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cùng chung tay phòng, chống  dịch và đẩy lùi dịch Covid 19.

Thanh Hà - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện