Văn hoá giải trí

Quy chế mới xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương

07:41, 12/10/2021
Quy chế này quy định về tác phẩm, công trình, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã ký Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND  ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Quy chế này quy định về tác phẩm, công trình, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

Quy chế này áp dụng đối với các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hoặc qua đời khi đang thường trú tại Nghệ An có công trình, tác phẩm đã công bố trong giai đoạn xét giải; tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam không sinh sống tại Nghệ An nhưng có các công trình, tác phẩm về Nghệ An đã công bố trong giai đoạn xét giải; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng giải thưởng.

Tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng gồm:

1. Văn xuôi: Tiểu thuyết, tập truyện ngắn, truyện dài, truyện vừa, tập bút ký, tạp văn, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bản. 

2. Lý luận phê bình: Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn học, nghệ thuật đã được xuất bản (không xét tác phẩm là giáo trình giảng dạy trong nhà trường). 

3. Thơ: Tập thơ, trường ca đã được xuất bản. 

4. Sân khấu: Kịch bản sân khấu đã được dàn dựng và công diễn trên sân khấu từ cấp tỉnh trở lên) hoặc tập kịch bản đã được xuất bản.

5. Mỹ thuật: Bao gồm các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và đồ họa đã được trưng bày tại các cuộc triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên. 

6. Âm nhạc: Tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc (đã được biểu diễn trên sân khấu cấp tỉnh trở lên, hoặc đã được giới thiệu, phổ biến trên sóng phát thanh truyền hình cấp tỉnh trở lên). 

7. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn nghệ thuật, bộ ảnh nghệ thuật đã được trưng bày ở triển lãm từ cấp tỉnh trở lên, được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ nghệ thuật hoặc tập sách ảnh đã được xuất bản. 

8. Múa: Bao gồm các tác phẩm múa sinh hoạt, múa tính cách, múa tập thể, thơ múa (poem ballet) đã được công diễn trên các loại hình sân khấu cấp tỉnh trở lên. 

9. Văn nghệ dân gian: Công trình sưu tầm, nghiên cứu giới thiệu về văn học, nghệ thuật dân gian đã được xuất bản. 

 

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương được xét và công bố 5 năm một lần nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Việc công bố và trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương phải được xem là thành tựu văn hóa chung của tỉnh Nghệ An, được kết hợp với việc tổ chức phát hành, công diễn các tác phẩm đạt giải một cách rộng rãi, trang trọng nhằm giới thiệu đến nhân dân Nghệ An và cả nước.

Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng phải là tác phẩm, công trình đã được các cơ quan, tổ chức văn hoá, văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên công bố, xuất bản trong thời gian 5 năm (từ sau mốc thời gian xét giải Hồ Xuân Hương lần trước đến trước thời điểm xét giải Hồ Xuân Hương lần tiếp theo ít nhất 01 năm). Tác phẩm, công trình không vi phạm về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố, xuất bản; không được sử dụng lại các tác phẩm cũ trong các tập sách đã công bố hoặc trùng lặp, sao chép bố cục, nội dung tác phẩm của tác giả trước đây đã công bố và trao giải thưởng tại các đợt xét giải Hồ Xuân Hương trước. Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng là tác phẩm, công trình có thể đã được tặng giải trong nước hoặc quốc tế. Các tác phẩm dự xét giải thưởng sẽ được lưu lại tại Hội đồng xét giải, chỉ trả lại bản gốc cho các tác phẩm mỹ thuật. Mỗi tác giả, nhóm tác giả chỉ được gửi tác phẩm, công trình tham dự giải 01 (một) chuyên ngành. 

Tiêu chuẩn tác phẩm, công trình được xét tặng: Có giá trị cao về văn học nghệ thuật, về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật Nghệ An và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương có các giải A, B, C và Khuyến khích của từng chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành được xét tặng không quá 01 giải A, 02 giải B; 03 giải C, 05 giải Khuyến khích. Tác giả/đồng tác giả có tác phẩm, công trình đạt giải A, B, C, Khuyến khích được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, tác phẩm, công trình đạt giải kèm theo tiền thưởng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2021 và thay thế Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện