Văn hoá giải trí

Tập huấn hỗ trợ năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Nghệ An

11:04, 24/11/2022
Sáng 24/11, hơn một trăm cán bộ làm công tác văn hoá, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Nghệ An được tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn giá trị văn hoá.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam truyền đạt nội dung các chuyên đề “Nghệ nhân, chủ thể văn hóa với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các cộng đồng dân tộc thiểu số Nghệ An”  và  “Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng 4.0 chuyển đổi số”.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác văn hoá, nghệ nhân, người có uy tín nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức và tham gia bảo tồn giá trị văn hóa tại địa phương.

Trần Lịch - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện