Văn hoá giải trí

Hội thảo định hướng chiến lược phát triển văn hoá Nghệ An đến năm 2030

18:38, 27/12/2023

Sáng 27/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học định hướng chiến lược phát triển văn hoá Nghệ An đến năm 2030. Hội thảo xuất phát từ cơ sở đề cương về văn hoá Việt Nam. ​​​​​​​

Toàn cảnh hộ thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Với hơn 50 bài viết đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý… nội dung tham luận, ý kiến tại hội thảo đã tập trung làm rõ: bối cảnh ra đời và giá trị lý luận thực tiễn của đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943; Thực trạng phát triển văn hoá Nghệ An giai đoạn hiện nay; Giải pháp, định hướng phát triển văn hoá tỉnh Nghệ An đến năm 2030 từ giá trị của đề cương văn hoá Việt Nam. 

Các đồng chí: Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao; GS.TS Đinh Xuân Dũng đồng chủ trì hội thảo.
Các đồng chí: Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao; GS.TS Đinh Xuân Dũng đồng chủ trì hội thảo.

Trong đó, đáng chú ý là các tham luận: Tạo bước đột phá trong phát triển văn hoá Nghệ An từ nay đến năm 2030; Vấn đề bảo vệ và phát huy bản sắc di sản văn hoá xứ Nghệ trong thời kỳ mới; Bàn về mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển kinh tế với trường hợp cụ thể của tỉnh Nghệ An; Khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hoá trong phát triển du lịch của tỉnh; từ đề cương văn hoá và định hướng xây dựng, phát triển con người Nghệ An trong bối cảnh hiện nay; Vấn đề công nghiệp văn hoá; thực trạng và giải pháp phát huy giá trị các bảo tàng; Ứng dụng công nghệ số giúp nâng tầm văn hoá và sản phẩm văn hoá xứ Nghệ…

Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại hội thảo.
GS.TS Đinh Xuân Dũng phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo.
Quy mô, ảnh hưởng của diễn đàn khoa học này có thể còn khiêm tốn so với mục tiêu, định hướng của chặng đường phát triển lâu dài của văn hoá tỉnh Nghệ An trong công cuộc xây dựng, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nhưng hội thảo kỳ vọng sẽ có giá trị thiết thực đối với việc định hướng và đề xuất giải pháp tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án để làm tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá tỉnh Nghệ An một cách bền vững và hiệu quả.
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.
Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện