Văn hoá giải trí

Khai mạc triển lãm “Âm vang Điện Biên” ở Khu di tích Kim Liên

14:19, 29/04/2024
Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên tổ chức triển lãm chuyên đề: “Âm vang Điện Biên”.

Triển lãm được chia thành 3 chủ đề: Từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc; Điện Biên Phủ - Trận quyết chiến chiến lược; Sáng mãi thiên sử vàng Điện Biên.

Triển lãm “Âm vang Điện Biên”
Triển lãm chuyên đề "Âm vang Điện Biên”

Với 160 hình ảnh, tài liệu, triển lãm giới thiệu tư tưởng hòa bình; đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh; quá trình tổ chức và xây dựng lực lượng mọi mặt, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

A
160 hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm.

Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa, qua đó, khẳng định công lao to lớn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân và toàn quân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.  

Thoo qua triển lãm nhằm khơi dậy tinh thần bất diệt và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu; góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam hội nhập, phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Hồng Sương - Vương Nga

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện