Y tế

Nghệ An ban hành tiêu chí và các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch Covid-19

10:45, 22/10/2021
Ngày 21/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3896/QĐ-UBND, ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

UBND tỉnh ban hành 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, gồm: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; Độ bao phủ vắc xin; Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Cụ thể:

Tiêu chí 1: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần, được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao.

Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19, phân theo 2 mức (>70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin). Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. 

Trong đó, có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dụng, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICC) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4. Các huyện, thị xã, thành phố (huyện) có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn (xã) để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, phân loại cấp độ dịch theo bảng sau:

 

Quy định điều chỉnh cấp độ dịch

Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.

Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu tại điểm b khoản 2.2 mục 2, Phần I, Hướng dẫn tạm thời tại Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca nhiễm).

UBND tỉnh thông báo chuyển đổi cấp độ dịch trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế. Sở Y tế thông báo cấp độ dịch và chuyển đổi cấp độ dịch của cấp huyện, liên huyện; Ủy quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện công bố cấp độ dịch của cấp xã và dưới cấp xã.

Trong trường hợp nâng cấp độ dịch, phải thông báo trước 48 giờ khi áp dụng ở phạm vi toàn tỉnh; thông báo trước 24 giờ khi áp dụng ở phạm vi cấp huyện và tông báo trước 12 giờ áp dụng ở phạm vi cấp xã và dưới cấp xã. Trường hợp cấp bách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện quyết định theo thẩm quyền.

UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch cung cấp ô xy y tế tại các trạm y tế xã để đáp ứng khi có dịch xảy ra; kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế; có phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại khu, cụm công nghiệp (kết hợp với bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh); được diễn tập, sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch

Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp:

 
 
 
 
 
 
 
 

Đối với cá nhân:

 
 

 

Thuỳ Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện