Y tế

Sáng 19/11, Nghệ An có 34 ca nhiễm mới trong đó có 5 ca cộng đồng tại TX Hoàng Mai

08:03, 19/11/2021

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 tối 18/11 đến 06h00 sáng 19/11), Nghệ An ghi nhận 34 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương (Tương Dương: 07, Hoàng mai: 05, Nam Đàn: 05, Thanh Chương: 04, Yên Thành: 04, Quế Phong: 03, Quỳnh Lưu: 02, Đô Lương: 02, TP Vinh: 01, Tân kỳ: 01). Trong đó, có 05 ca cộng đồng tại TX Hoàng Mai,  29 ca đã được cách ly từ trước (11 ca là F1, 18 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

5 ca cộng đồng tại TX Hoàng Mai, gồm:

1.    BN N.X.K, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Đồng Tiến, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Ngày 12/11 BN có biểu hiện ho, sốt, người mệt mỏi tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Chiều ngày 18/11 BN đến TYT Quỳnh Lập làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, sáng 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2.    BN Đ.N.L, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Ngày 18/11 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, tối 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
3.    BN V.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: thôn Tâm Tiến, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN có tiếp xúc với các BN N.T.H, L.T.T, L.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 18/11 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, tối 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4.    BN N.N.H.N, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là con của BN L.T.T đã được công bó trước đó. Sau khi mẹ BN có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, tối 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5.    BN N.T.B.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là con của BN L.T.H đã được công bố trước đó. Sau khi mẹ BN có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, sáng 19/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

29 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

6.    BN P.N.Q, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Trung Đô, Tp Vinh. BN là F1 của BN N.V.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7.    BN N.T.Đ, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Sáng 19/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8.    BN N.T.P, nam,sinh 2004. Địa chỉ:Nam Cát, Nam Đàn. BN là F1 của BN P.T.H.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
9.    BN L.Đ.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Cát, Nam Đàn. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10.    BN N.T.P, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Cát, Nam Đàn. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11.    BN N.V.H, nam,sinh 2004. Địa chỉ:Nam Cát, Nam Đàn. BN là F1 của BN P.T.H.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
12.    BN L.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13.    BN N.N.D, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14.    BN V.B.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
15.    BN L.T.L, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Tối 18/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16.    BN L.T.S, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
17.    BN P.M.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. BN đi từ Đồng Nai về đến Đô Lương ngày 17/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18.     BN P.T.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Thịnh Sơn, Đô Lương. BN đi từ Đồng Nai về đến Đô Lương ngày 17/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối 18/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19.    BN L.V.Q, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20.    BN K.T.T, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21.    BN V.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22.    BN M.V.M, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
23.     BN L.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Quế phong ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24.     BN L.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
25.    BN H.T.L, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Quế phong ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVQK. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
26.    BN N.C.B, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 2, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP HCM về đến Thanh Chương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
27.    BN H.T.K, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
28.    BN N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lâm, thanh Chương . BN đi từ Bà Rịa- Vũng Tàu về đến Thanh Chương ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
29.    BN N.T.H.G, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lâm, thanh Chương. BN đi từ Bà Rịa- Vũng Tàu về đến Thanh Chương ngày 11/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
30.    BN T.T.H, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 9, Lăng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên thành ngày 14/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
31.    BN T.T.L.A, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 11/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
32.    BN T.B.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm 9, Lăng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 14/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
33.    BN P.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 11/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
34.    BN T.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Hoa Kẻ Thắng, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. BN đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 13/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện