Y tế

Sáng 7/11, Nghệ An có 31 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện Yên Thành

07:49, 07/11/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 tối 06/11 đến 06h00 sáng 07/11), Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 9 địa phương (Nghi Lộc: 17, Quỳ Hợp: 04, Nam Đàn: 02, Tương Dương: 02, Yên Thành: 02, Hưng Nguyên: 01, Nghĩa Đàn: 01, Quỳnh Lưu: 01, Thái Hòa: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Yên Thành, 30 ca đã được cách ly từ trước (14 ca trong vùng phong tỏa, 12 ca là F1, 03 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ Campuchia về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

Ca cộng đồng tại Yên Thành:

1.    BN P.T.V, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành. Ngày 5/11 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên ở nhà tự uống thuốc không đỡ. Ngày 6/11 BN đến BVĐK Yên Thành khám và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

14 ca trong vùng phong tỏa, gồm:

2.    BN N.M.A.Đ, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3.    BN N.M.T.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4.    BN V.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5.    BN L.T.L, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6.    BN Đ.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7.    BN V.P.T.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
8.    BN N.B.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
9.     BN V.T.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10.     BN V.T.V.A, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11.     BN N.M.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12.     BN Đ.T.K, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13.     BN V.P.D, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
14.     BN N.T.M.H, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
15.    BN L.A.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: khối 6, Quán Hành, Nghi Lộc. BN được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Chốt kiểm soát Covid-19 tại Quỳnh Lưu.
Chốt kiểm soát Covid-19 tại Quỳnh Lưu.

12 ca là F1, gồm:

16.    BN Đ.T.K, nữ, sinh 1933. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng  7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17.    BN N.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng  7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18.    BN V.T.L.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19.    BN N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Hồng Thái, Nam Thái, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 BN được cách ly tập trung và được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
20.    BN L.T.P, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 BN được cách ly tập trung và được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21.     BN T.T.K, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: Tân Thành, Hòa Hiếu, Thái Hòa. BN là F1 của BN Đ.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly tập và lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22.     BN H.V.D, nam, sinh 1963. Địa chỉ: thôn 12, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23.     BN L.P.T, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Minh Lâm, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.T.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 3/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
24.    BN H.V.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25.    BN H.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.N được công bố cùng lúc. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
26.    BN T.V.L, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Thọ Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
27.    BN N.N.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại khu cách ly tập trung Tam Hợp. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca từ Campuchia về là:

28.    BN N.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Nam Nghĩa, Nam Đàn. BN từ Campuchia về cách ly tập trung tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 19/10 đến ngày 1/11. Ngày 2/11 BN về huyện Nam Đàn và được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Sản nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Còn lại 3 ca từ miền Nam về, gồm:

29.    BN L.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Phong, Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về huyện Tương Dương ngày 6/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
30.    BN V.T.M, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: bản Lưu Phong, Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về huyện Tương Dương ngày 6/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
31.    BN N.T.H, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Nhân Thành, Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 1/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện