Y tế

Tối 6/11, Nghệ An có 28 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca cộng đồng tại Quỳ Châu

19:59, 06/11/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 06/11), Nghệ An ghi nhận 28 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 7 địa phương (Nghi Lộc: 11, Quỳnh Lưu: 08, Quỳ Châu: 03, Con Cuông: 02, Diễn Châu: 02, TP Vinh:01, Yên Thành: 01). Trong đó, có 02 ca cộng đồng tại huyện Quỳ Châu, 26 ca đã được cách ly từ trước (08 ca trong vùng phong tỏa, 10 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca là lái xe đường dài).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

2 ca là cộng đồng tại Quỳ Châu, gồm:

1. BN L.V.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ngày 5/11 BN có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên đến khám tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, tại đây BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2. BN H.B.Q, nam, sinh 2011. Địa chỉ: bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Ngày 5/11 BN có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên được người nhà đưa đến khám tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, tại đây BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

8 ca trong vùng phong tỏa ở Nghi Lộc, gồm:

3. BN N.T.H, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. BN V.T.H.L, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5.  BN V.T.N.Q, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7. BN Đ.T.V.A, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN Đ.Y.N, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN Đ.H.K, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.H.B, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy lại mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca lái xe tải đường dài là:

11. BN K.V.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh. BN là lái xe đường dài Lạng Sơn – Quảng Trị. Sáng ngày 6/11 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến BVĐK 115 được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

10 ca là F1, gồm:

12. BN V.P.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 và là chồng của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13. BN V.P.Q.H, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 và là con của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
14. BN V.T.Đ.A, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 và là con của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
15. BN L.V.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Thôn 12, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
16. BN L.T.C, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Thôn 12, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
17. BN V.T. H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Thôn 3, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18.  BN N.Đ.S, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Thôn 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 1/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
19.  BN N.T.T.H, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Thôn 13, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.Đ.Q đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20. BN N.T.T.N, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Thôn Phong Tiến, Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.N.L đã được công bố trước đó. Ngày 28/10 BN được cách ly và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 05/11 BN được lấy mẫu lần 3 gửi BVĐK Quang khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21.  BN H.T.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: bản Quỳnh 1, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly tập trung tại Trường dân tộc nội trú huyện Quỳ Châu và lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Còn lại 7 ca từ các tỉnh miền Nam về, gồm:

22. BN T.V.S, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 8, Diễn Hạnh, Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về đến Diễn Châu ngày 1/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
23.  BN H.P.Q, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm 7, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN đi từ TP HCM về Quỳnh Lưu ngày 2/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24.  BN H.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Thôn 8, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 2/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
25. BN L.T.L, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Diễn Cát, Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về Nghệ An ngày 3/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại KS Hòn Ngư (Cửa Lò) và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
26. BN N.Đ.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Làng Cằng, Môn Sơn, Con Cuông. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN các lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
27. BN V.V.V, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tân Hòa, Môn Sơn, Con Cuông. BN từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly và lấy mẫu XN các lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
28. BN P.T.Q, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Liên Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 1/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

 

Theo CDC Nghệ An  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện