Y tế

Tối 8/2, Nghệ An có 1441 ca nhiễm mới, trong đó có 310 ca cộng đồng

19:49, 08/02/2022
Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1441 ca dương tính mới với COVID-19 tại 19 địa phương (Đô Lương: 197, TP Vinh: 166, Thanh Chương: 141, Nam Đàn: 127, Hưng Nguyên: 126, Nghi Lộc: 118,  Yên Thành: 116, Quỳnh Lưu: 109, Anh Sơn: 98, Cửa Lò: 98, Quỳ Hợp: 31, Tân Kỳ: 25, Con Cuông: 18, Quỳ Châu: 18, Quế Phong: 16, Tương Dương: 15, Hoàng Mai: 10, Kỳ Sơn: 06, Thái Hòa: 06). Trong đó có 310 ca cộng đồng tại 16 địa phương (TP Vinh: 84, Hưng Nguyên: 54, Nam Đàn: 46, Quỳnh Lưu: 26, Cửa Lò: 20, Thanh Chương: 19, Đô Lương: 15, Nghi Lộc: 11, Quỳ Hợp: 09, Con Cuông: 08, Quỳ Châu: 04, Tân Kỳ: 04, Quế Phong: 03, Anh Sơn: 03, Yên Thành: 03, Thái Hòa: 01); 1131 ca đã được cách ly từ trước (1109 ca là F1, 22 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 778 ca có triệu chứng, 663 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:
1.    BN MHU, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Thành 1, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
2.    BN BQH,Nam, sinh 2006. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
3.    BN NPNK,Nam, sinh 2019. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
4.    BN HTN ,Nam , sinh 1999. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
5.    BN NVL, Nam , sinh 2001. Địa chỉ: Trung Hòa 2, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
6.    BN ĐTB, Nữ , sinh 1974. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
7.    BN NMA, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Tân Thành2, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
8.    BN  LTN, Nam , sinh 2009. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

9.    BN LTHY, Nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Khối 10, Trường Thi , TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
10.    BN NBQ, Nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 16, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
11.    BN HTT,Nam, sinh 1979. Địa chỉ: Khối 15, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
12.    BN TTX, Nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Khối 10, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
13.    BN LXT, Nam, sinh 1955. Địa chỉ: Khối 10, Trường Thi , TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
14.    BN NT, Nam, sinh 2000. Địa chỉ: , KTX Đại học Vinh, TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
15.    BN NKB, Nam, sinh 1999. Địa chỉ: Khối 2, Bến Thủy, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
16.    BN ĐTTH, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 12, Hưng Lộc, TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
17.    BN LTKD, Nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Mẫu Đơn, Hưng Lộc, TP Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
18.    BN THN, Nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 5, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
19.    BN TTPC, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 5, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
20.    BN TNK,Nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 2, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
21.    BN CTLN, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 2, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
22.    BN NTNT, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
23.    BN NĐP, Nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
24.    BN NTPT, Nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 7, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
25.    BN TVN,Nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
26.    BN THL, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
27.    BN NTT, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
28.    BN TKT, Nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
29.    BN NTHT, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
30.    BN LNHA, Nữ, sinh 2012.  Địa chỉ: Xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
31.    BN THH, Nam, sinh 2013. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
32.    BN NTN,Nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
33.    BN HCN, Nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 2, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
34.    BN LN, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 8, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
35.    BN NTKN, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
36.    BN HCH, Nam, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
37.    BN NTT, Nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
38.    BN NNHA, Nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 3, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
39.    BN VTHT, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
40.    BN NNHM,Nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
41.    BN NTH, Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: K. Quang Phúc, Hưng Phúc, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. BN đã tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.
42.    BN NQH, Nam, sinh 2003. Địa chỉ: khối7, Quang Trung, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
43.    BN PTVA,Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: CC Tân Thịnh, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
44.    BN PĐT,Nam, sinh 2015. Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
45.    BN HQT,Nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Khối 1, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
46.    BN TTH,Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Tân An, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
47.    BN LVQT,Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Tân Hòa, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
48.    BN NGH,Nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Tân Phượng, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
49.    BN HMT,Nam, sinh 2015. Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
50.    BN NNHP,Nam, sinh 2012. Địa chỉ: Phúc Lộc, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
51.    BN NTKO, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Phúc Lộc, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
52.    BN NTTH,Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: P1004 CC Phúc Thịnh, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
53.    BN TTPA,Nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Cộng Hòa, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
54.    BN NVN,Nam, sinh 2005. Địa chỉ: 67 Ngô Đức Kế, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
55.    BN PTMP,Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Châu Hưng, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
56.    BN PTM, Nam, sinh 2003. Địa chỉ: Quang trung, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
57.    BN NTTT,Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Cửa Tiền, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
58.    BN PTH,Nam, sinh 1998. Địa chỉ: 145 Ngô Đức kế, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
59.    BN ĐTN,Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Cộng Hòa, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
60.    BN TNQ,Nam, sinh 2005. Địa chỉ: Châu Hưng, Vinh Tân, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
61.    BN NPT,1997, sinh Nữ. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
62.    BN TTH, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đau họng test nhanh tại cơ quan cho kết quả dương tính.     
63.    BN LMT, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng sốt đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
64.    BN CVNK, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN đến BV TTH Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.     
65.    BN ĐTNH, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng ho, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
66.    BN HTC, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
67.    BN ĐTV, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
68.    BN KHT, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
69.    BN TGH, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
70.    BN PLTV, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN mệt mỏi, sốt, ngứa họng đến xét nghiệm PCR BVĐK Cửa đông cho kết quả dương tính.     
71.    BN LHAN, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN mệt mỏi, sốt, ngứa họng đến xét nghiệm PCR BVĐK Cửa đông cho kết quả dương tính.     
72.    BN PNTN, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN đi test để đi làm cho kết quả dương tính.
73.    BN NTNT, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN đi test để đi học cho kết quả dương tính.     
74.    BN NBH, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. BN sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
75.    BN NST, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
76.    BN NTB, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN mệt mỏi, đau đầu đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
77.    BN NVT, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
78.    BN NTĐ, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
79.    BN ĐQT, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN rát họng, sổ mũi, đau đàu, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
80.    BN THAN, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
81.    BN NHD, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng Sốt cao, đau đầu, đau mỏi người đến BVTP làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.
82.    BN NTD, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng Sốt cao, đau đầu, đau mỏi người đến BVTP làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.     
83.    BN TQH, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Đội Cung, TP Vinh. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
84.    BN NTPT, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
85.    BN TTQ, nữ, sinh 1988. Địa Chỉ: Ngọc Sơn, Thanh Chương. Ngày 7/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
86.    BN ĐTMA, nữ, sinh 2014. Địa Chỉ: Thanh Hòa, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng: Sốt, nôn ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.
87.    BN TTN, nữ, sinh 1984. Địa Chỉ: Thanh Lâm, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN  test nhanh tại công ty Havina cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.     
88.    BN NST, nam, sinh 1985. Địa Chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng: sốt, Mệt mỏi  ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
89.    BN NTT, nữ, sinh 1993. Địa Chỉ: Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng:  mệt mỏi ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
90.    BN LNA, nam, sinh 1989. Địa Chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng: sốt, Mệt mỏi  ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
91.    BN ĐTN, nữ, sinh 2000. Địa Chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng:  sốt, mệt mỏi ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
92.    BN ĐTDL, nữ, sinh 1999. Địa Chỉ: Thanh Yên, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng:  sốt, mệt mỏi ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
93.    BN BNT, nam, sinh 1987. Địa Chỉ: TT Thanh Chương, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN có triệu chứng: sốt, Mệt mỏi  ra trạm test nhanh cho kết quả dương tính.     
94.    BN NPC, nam, sinh 1984. Địa Chỉ: Xuân Tường, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN Là Công Nhân, Test tại công ty cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
95.    BN BTN, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Tràng Thọ, Xuân Tường, Thanh Chương. Là Công Nhân, Test tại công ty cho kết quả dương tính. Đã tiêm 2 mũi VX.
96.    BN NPT, nam, sinh 1999. Địa Chỉ: Xuân Tường, Thanh Chương. Ngày 7/2 BN Test để đi làm cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.     
97.    BN NVT, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh  cho kết quả dương tính.     
98.    BN NTN, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên . BN có triệu chứng  mệt mỏi, sổ mũi, hắt hơi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
99.    BN VTH, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
100.    BN NVT, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
101.    BN ĐHQ, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
102.    BN VTN, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
103.    BN VĐT, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
104.    BN TTN, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng ho, sổ mũi, rét run nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
105.    BN HVH, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
106.    BN VTHS, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng  đau đầu, rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
107.    BN NHH, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
108.    BN NCM, nam, sinh 1949. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
109.    BN TTN, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
110.    BN TVĐ, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
111.    BN HVB, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
112.    BN HNT, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
113.    BN HTO, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
114.    BN PVH, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh để đi làm cho kết quả dương tính.
115.    BN NVQ, nam, sinh 2005. Địa chỉ:Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng mệt mỏi, ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
116.    BN HAT,, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Chưa rõ nguồn lây. Đã tiêm 02 mũi.
117.    BN NTHG, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Tây, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng  ho, sốt, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
118.    BN VVC, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Tây, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh để đi làm cho kết quả dương tính.     
119.    BN BVT, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng đau đầu, đau rát họng, ho nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
120.    BN NTT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng  mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
121.    BN ĐTM, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng  mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
122.    BN ĐBT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bn đi khám tại BV 115 được làm test nhanh cho kết quả dương tính.     
123.    BN LTH , nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
124.    BN NTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng ho đau họng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
125.    BN DVP, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng ho đau họng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
126.    BN THQ, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng ho đau họng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
127.    BN TTA, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
128.    BN ĐTN, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
129.    BN LTH, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Hưng Thành, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng  sốt, ho nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
130.    BN VVT, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Châu Phong, Quỳ Châu. BN đến TYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.     
131.    BN TVN, nam, sinh 1989. Địa chỉ: TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN có triệu chứng ho, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
132.    BN PTHT, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN có triệu chứng sốt ho, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
133.    BN LTNH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN có triệu chứng sốt ho, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
134.    BN TTQ, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Châu Thôn, Quế Phong. BN có triệu chứng sốt ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
135.    BN VTV, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: TT Kim Sơn, Quế Phong. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
136.    BN LTD, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
137.    BN NTND, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Phường Long Sơn, TX Thái Hòa. BN có triệu chứng dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, sốt đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
138.    BN PTP, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Mã Thành, Yên Thành. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
139.    BN PTT, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Mã Thành, Yên Thành. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
140.    BN TVL, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Mã Thành, Yên Thành. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
141.    BN NTH, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Hưng, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
142.    BN BVT, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
143.    BN NTT, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. BN có triệu chứng nhức đầu đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
144.    BN NTB, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
145.    BN HTV, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. BN có triệu chứng Đau họng, khàn tiếng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
146.    BN NTL, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
147.    BN HTS, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
148.    BN NTTH, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
149.    BN LTT, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. BN có triệu chứng đau Họng,sổ mũi, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
150.    BN NTH, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. BN có triệu chứng đau Họng,sổ mũi, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
151.    BN VTSL, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. BN có triệu chứng đau Họng,sổ mũi, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
152.    BN VBT, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. BN có triệu chứng mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
153.    BN LTT, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
154.    BN NNN, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN có triệu chứng nóng rét đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
155.    BN NTHT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
156.    BN TTN, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Hồng Long, Nam Đàn. BN có triệu chứng mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
157.    BN NTĐ, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hồng Long, Nam Đàn. BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
158.    BN TTO, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN có triệu chứng ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
159.    BN CBC, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Khánh Sơn, Nam Đàn. BN có triệu chứng  sốt đi khám tại BV đa khoa TP Vinh được test nhanh cho kết quả dương tính.     
160.    BN PHQ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Thượng Tân Lộc, Nam Đàn. BN có triệu chứng mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
161.    BN PHN, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Thượng Tân Lộc, Nam Đàn. BN có triệu chứng mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
162.    BN PTN,Nữ, sinh 2022. Địa chỉ: Thượng Nậm, Hồng Long, Nam Đàn. Bệnh nhân đi chơi ở xã Thượng Tân Lộc , và đi chơi nhiều nhiều nhà trong xóm Thượng Nậm, ngày 7.2.2022 có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi đến Công ty đi làm test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính về trạm y tế khai báo và tét nhanh lần 3 cho kết quả Dương tính. 
163.    BN NĐT, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Hồng Long, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
164.    BN NTH, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho, nghẹt mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
165.    BN NTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho, nghẹt mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
166.    BN PTN, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Hồng Long, Nam Đàn. BN có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
167.    BN NTT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
168.    BN ĐTNQ, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho, sổ mũi  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
169.    BN NTT, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng Ho, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
170.    BN DTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN có triệu chứng đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
171.    BN NTD, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Nam Lĩnh, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
172.    BN NĐT, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
173.    BN NVT, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
174.    BN VTA, nam, sinh 1936. Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn. BN Sốt nhẹ, đau mỏi cơ đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
175.    BN QĐT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn. BN sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
176.    BN DTL, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn. BN sốt, đau họng, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
177.    BN TDL, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
178.    BN TTB, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
179.    BN TĐQ, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
180.    BN LTT, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
181.    BN NNĐ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. BN  sốt, đau họng, mệt mỏi  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
182.    BN NTLN, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. BN  sốt, đau họng, mệt mỏi  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
183.    BN NTT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Kim liên, Nam Đàn. BN đau họng, mệt mỏi  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
184.    BN VDT, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Nam Giang, Nam Đàn. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
185.    BN NKC, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Thượng Tân Lộc, Nam Đàn. BN mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
186.    BN NVH, nam, sinh 1984. Địa chỉ: TT Nam Đàn, Nam Đàn. BN mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
187.    BN ĐTHS, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: TT Nam Đàn, Nam Đàn. BN mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
188.    BN TTTH , nữ, sinh 1978. Địa chỉ: TT Con Cuông, Con Cuông. BN sổ mũi đến BVĐK Tây Nam test cho kết quả Dương tính.     
189.    BN ĐTV, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: TT Con Cuông, Con Cuông. BN sổ mũi đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
190.    BN LTH, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Đôn Phục, Con Cuông. BN sổ mũi đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
191.    BN LTL, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Đôn Phục, Con Cuông. BN sổ mũi đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
192.    BN LĐP, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Mậu Đức, Con Cuông. BN rát họng đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
193.    BN LTTM, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Bồng Khê, Con Cuông. BN ngứa họng đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
194.    BN BVT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Bồng Khê, Con Cuông. BN ngứa họng đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
195.    BN ĐTHS, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: TT Con Cuông, Con Cuông. BN ngứa họng đến đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
196.    BN LTT, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
197.    BN NTH, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Lưu Sơn, Đô Lương. BN có triệu chứng sổ mũi, ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
198.    BN NTS, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. BN có triệu chứng sổ mũi, ho đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
199.    BN NĐH, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
200.    BN TTH, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Văn Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
201.    BN TNKN, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
202.    BN PTU, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Giang Sơn Tây, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
203.    BN TTAN, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Lưu Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
204.    BN NTĐ, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Văn Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
205.    BN TTO, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hoà Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
206.    BN PVQK, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Hoà Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.
207.    BN NTP, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
208.    BN PVHH, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
209.    BN NTHT, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Hoà Sơn, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
210.    BN NAT, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Giang Sơn Tây, Đô Lương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
211.    BN NNM,Nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, biểu hiện rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
212.    BN ĐTN,Nữ, sinh 1961. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. có triệu chứng rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
213.    BN ĐCL,Nam, sinh 1996. Địa chỉ: khối 5, Nghi Tân, Cửa Lò. bệnh nhân đi test để đi làm , kết quả dương tính. 
214.    BN TNS,Nam, sinh 1992. Địa chỉ: khối 7, Nghi Tân, Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
215.    BN MTH,Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: khối 6, Nghi Tân, Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
216.    BN NTTM,Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
217.    BN NHT,Nam, sinh 1995. Địa chỉ: khối 1, Nghi Hòa, Cửa Lò. bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt nên đến bv quốc tế vinh test nhanh cho kết quả dương tính. 
218.    BN NTH,nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Hải Nam, Nghi hải, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân có biểu hiện mệt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
219.    BN NTPT,nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Lam Thanh, Nghi hải, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
220.    BN NĐPL,nam, sinh 1986. Địa chỉ: Hải Giang 2, Nghi hải, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
221.    BN ĐTT,nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Hải Nam, Nghi hải, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
222.    BN PTL,nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Hải Nam, Nghi hải, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân chưa rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
223.    BN VVT,Nam, sinh 1985. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
224.    BN NTT,Nữ, sinh 1965. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
225.    BN BTH,Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: khối Đoông Tiến, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
226.    BN NCN,Nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
227.    BN NTL,Nữ, sinh 1953. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
228.    BN NTG,Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: khối Bình Minh, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
229.    BN NTT,Nữ, sinh 1965. Địa chỉ: khối Thành Công, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
230.    BN NTO,Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. bệnh nhân không rõ nguồn lây, đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
231.    BN PTA, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Lâm, Nghi Lộc. BN có triệu chứng mệt mỏi, rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
232.    BN NXĐ, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Trung Tiến, Nghi Quang, Nghi Lộc. BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
233.    BN NTY, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Trung Tiến, Nghi Quang, Nghi Lộc. BN có triệu chứng sốt mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
234.    BN TTN, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: 8, Nghi Vạn, Nghi Lộc. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
235.    BN TTT,Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: 13, Nghi Vạn, Nghi Lộc. Bệnh nhân có triệuu cứng sốt, ho, khó thở. nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.      
236.    BN ĐNN, Nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quyết Tâm, Nghi Thiết, Nghi Lộc. BN có triệu chứng đau họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
237.    BN NTM, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Yên Thịnh, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN có triệu chứng ho sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
238.    BN NTT, Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN có triệu chứng ho sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
239.    BN VTVA, Nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm 8, Nghi Lâm, Nghi Lộc. BN có triệu chứng ho, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
240.    BN LXC, Nam, sinh 1966. Địa chỉ: 12, Nghi Kiều, Nghi Lộc. BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
241.    BN LTH, Nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Xóm 5, Nghi Phong, Nghi Lộc. BN có triệu chứng ho, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
242.    BN PTHL,Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Trường Xá, Minh Hợp, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
243.    BN VTH,Nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Quang Thành, Châu Quang, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng đau họng, khó chịu nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính .   
244.    BN KVC,Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Diềm Bày, Châu Quang, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính .  
245.    BN VTH,Nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Bản Còn, Châu Quang, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
246.    BN QVB,Nam, sinh 1969. Địa chỉ: Bản Còn, Châu Quang, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính .  
247.    BN TTH,Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Khối Hợp Thịnh, Thị Trấn, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
248.    BN NTTG,Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Khối 19, Thị Trấn, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
249.    BN TPN,Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính .    
250.    BN LTH,Nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn, Quỳ Hợp. Ngày 8/2 BN  có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính .  
251.    BN HTĐ, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Thôn 6, Quỳnh văn, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
252.    BN MTX, Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 4, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
253.    BN ĐTL, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Xóm 7, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
254.    BN NTTG, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 16, Quỳnh lâm, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
255.    BN VTU, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: 2, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
256.    BN TTN, Nữ, sinh 1971. Địa chỉ: 8, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
257.    BN HTA, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
258.    BN NBT, Nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
259.    BN LVH, Nam, sinh 1961. Địa chỉ: Thôn Yên Trường, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
260.    BN NĐK, Nam, sinh 1956. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
261.    BN HBC, Nam, sinh 1962. Địa chỉ: Thôn 1, Ngọc Sơn, Quỳnh lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
262.    BN NTT, Nam, sinh 1986. Địa chỉ: Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
263.    BN NTT, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Thôn 1, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
264.    BN NVT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
265.    BN NTL, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 10, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
266.    BN HĐQ, Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 2, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
267.    BN ĐTS, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 7, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
268.    BN PTĐ, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
269.    BN NTT, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: X7, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
270.    BN BNQ, Nam, sinh 1959. Địa chỉ: Xóm Minh Sơn, Tiến Thủy, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
271.    BN NTV, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 6, Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
272.    BN ĐTVA, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: X14, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
273.    BN NTTT, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Thôn 6, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
274.    BN VVT, Nam, sinh 1978. Địa chỉ: X8, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
275.    BN BTT, Nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm 11, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
276.    BN NVQ, Nam, sinh 2007. Địa chỉ: Hồng Tiến, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
277.    BN NTP, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Kỳ Sơn, Tân Kỳ. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
278.    BN TTN, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
279.    BN ĐTTV, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Bình, Tân Kỳ. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. BN đã tiêm 1 mũi  vắc xin COVID-19.
280.    BN TTL, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Đồng Văn, Tân Kỳ. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. BN đã tiêm 3 mũi  vắc xin COVID-19.
281.    BN ĐTN, 1997, sinh Nữ. Địa chỉ: Thôn Mỹ Thanh, Xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
282.    BN NTS, 1969, sinh Nữ. Địa chỉ: Thôn Mỹ Thịnh, Xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
283.    BN NHV, 1997, sinh Nam. Địa chỉ: Làng Phan, Hưng Tân, Hưng Nguyên.  Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
284.    BN NGN, 2019, sinh Nữ. Địa chỉ: Làng Phan, Hưng Tân, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
285.    BN NDL, 2019, sinh Nữ. Địa chỉ: Làng Phan, Hưng Tân, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
286.    BN NTV , 1994, sinh Nữ. Địa chỉ: Xóm 8, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
287.    BN NTH, 1998, sinh Nữ. Địa chỉ: Xóm 6, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
288.    BN TTH, 1975, sinh Nữ. Địa chỉ: tân long, Xã Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
289.    BN HAT, 2010, sinh Nam. Địa chỉ: Phượng Hoàng, Xã Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
290.    BN LTD, 1984, sinh Nam. Địa chỉ: Đình Tiến, Xã Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
291.    BN NTM, 1990, sinh Nữ . Địa chỉ: xóm 4, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
292.    BN LVC, 1991, sinh Nam. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
293.    BN LVT, 1974, sinh Nam. Địa chỉ:  xóm 5, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
294.    BN TTT, 1976, sinh Nữ. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
295.    BN TVA, 1968, sinh Nam. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
296.    BN TPH, 1962, sinh Nam. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
297.    BN NTBT, 2012, sinh Nữ. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
298.    BN LĐN , 2015, sinh Nam . Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Lĩnh , Hưng Nguyên . Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
299.    BN HTMX, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Văn Viên, Hưng Thành, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
300.    BN NKN, 1970, sinh Nam. Địa chỉ: Làng Nam, Hưng Tân, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
301.    BN PKA, Nam, sinh 1982. Địa chỉ: khối 6, thị trấn HN, Hưng Nguyên. Ngày 8/2 BN có triệu chứng nên  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
302.    BN PNT, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Cát Văn, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
303.    BN NTP, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Thanh Lĩnh, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
304.    BN PTH, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
305.    BN NTH, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
306.    BN LTL, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
307.    BN TTD, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Thanh Tiên, Thanh Chương. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.
308.    BN BTTG, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Hội Sơn, Anh Sơn. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
309.    BN NTK, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Hội Sơn, Anh Sơn. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
310.    BN TVL, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Hội Sơn, Anh Sơn. BN có triệu chứng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     

 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện