Báo chí và Cuộc sống

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phỏng viên, biên tập viên

11:29, 02/06/2023
Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2023.
Tại điểm cầu Hà Nội.

Đây là hoạt động nhằm bổ sung kiến thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng và bồi dưỡng kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng. 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền một số chuyên đề về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa 13); Chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. 
Đồng thời được nghe chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

                                                      
                                                                          
 

Mai Hương – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện