TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

10:37, 12/07/2018

Sáng nay (12/11), Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức cuộc họp giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong quý II/2018, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trong quý như: 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại “Hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”; Tập trung xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết 18 tại Hội nghị TW 6 (Khóa 12) tại đơn vị và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối dân cấp huyện. 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh cũng đã đề cập đến tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đề cập đến một số vấn đề như: Việc thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy còn nhiều khó khăn; Tình hình phụ nữ tại các huyện vùng cao di dịch cư tự do và lấy chồng người nước ngoài còn diễn biến phức tạp; Nhà ở và chất lượng bữa ăn ca của công nhân tại các khu công nghiệp chưa được cải thiện nhiều…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể trong quý II, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý về việc một số tổ chức đoàn thể cấp cơ sở nhiều nơi hoạt động chưa hiệu quả; Việc tuyên truyền tạo ra không khí thi đua để chuẩn bị cho Đại hội của một số tổ chức đoàn thể chưa được quan tâm. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ trong quý III, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu MTTQ và các đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền đưa các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đoàn viên, hội viên, nhất là Nghị quyết TW 7 (Khóa 12), tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua; Luật an ninh mạng…; Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn và có giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Đề án 01 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể cũng cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân để thưc hiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2018, giữ vững an ninh - quốc phòng.

Trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW 6 (Khoá XII), đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý việc tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ một cách khoa học để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đưa các Nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống thực tiễn một cách hiệu quả./.

Mai Hương – Cảnh Toàn