TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên

11:12, 05/12/2018

Sáng nay (5/12), trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề, nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, cán bộ chuyên viên các cơ quan Ban tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và cán bộ giảng viên trường Chính trị tỉnh.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được giảng viên Viện kinh tế, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường đại học Vinh truyền đạt các nội dung : “Kinh tế thị trường và kinh tế tư nhân ở Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới - những vấn đề đặt ra” và chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội thách thức đối với Việt Nam và Tỉnh Nghệ An”.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 Về chuyên đề thứ nhất, trên tinh thần nghị quyết TW 5 khóa 12 với những luận điểm lần đầu tiên được đề cập như : nhận thức chính xác, đúng đắn nền kinh tế thị trường, thể chế kinh tế thị trường; thành tựu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong nước và quốc tế thời gian vừa qua, những giải pháp, mục tiêu để tiếp tục thực hiên trong thời gian tới.

Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn.
Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng.

Chuyên đề cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội thách thức đối với Việt Nam và Tỉnh Nghệ An, trong đó sẽ tập trung các nội dung : khái niệm cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  hay còn gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cơ chế và chính sách quản lý nhà nước trong bối cảnh cách mạng 4.0. Cuộc cách mạng này có những tác động như thế nào đối với nền kinh tế hiện nay...

giảng viên Viện kinh tế, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường đại học Vinh truyền đạt
Giảng viên Viện kinh tế, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường đại học Vinh truyền đạt các nội dung chuyên đề.

Thông qua việc học tập các chuyên đề, từ đó liên hệ với điều kiện đặc thù của Nghệ An để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn nhằm khai thác các yếu tố thuận lợi thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

c
Trong 1 ngày, đội ngũ báo cáo viên được học tập, quán triệt 2 Chuyên đề.

Thông qua hội nghị, chuyên đề sẽ giúp cho đội ngũ báo cáo viên ban ngành các cấp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Trần Lịch – Trường Ca