Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát huy tính dân chủ - Kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở Nghệ An

11:17, 19/03/2011
Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, trong những năm qua, đời sống người dân khu vực nông thôn đã có bước tiến đáng kể trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì nông thôn Nghệ An vẫn còn nhiều tồn tại chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển. Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

 

Diễn Xuân, huyện Diễn Châu là một trong những xã được UBND tỉnh cho xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2002 đến 2005 với nguồn vốn được phê duyệt là 12 tỷ đồng được huy động từ ngân sách tỉnh, lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn. Thực tế trong suốt quá trình triển khai, xã Diễn Xuân chỉ được bố trí nguồn vốn 1,1 tỷ đồng. Kết quả, xã đã xây dựng được 9 phòng học, một phòng thư viện, bê tông hoá giao thông được 850m, xây dựng được 2 mô hình trồng rau an toàn. Không ỷ lại vào chương trình dự án, nhiệm kỳ 2005-2010, thông qua Đại hội Đảng bộ xã khoá 18, xã Diễn Xuân đã ra nhiều nghị quyết để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong đó chú trọng xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, phát huy nội lực của địa phương. Đến năm 2010, Diễn Xuân được coi là một trong những địa phương đi đầu về phát triển kinh tế xã hội ở huyện Diễn Châu. Ông Đặng xuân Mẫn - Bí thư Đảng uỷ xã Diễn Xuân khẳng định: Do đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nên đã phát huy được nội lực trong phát triển KT-XH địa phương.

 

Nông dân là người quyết định diện mạo nông thôn (Ảnh minh họa)

 

Tại xã Nghĩa Xuân của huyện Quỳ hợp, trong 4 năm xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, nguồn ngân sách đầu tư cũng chỉ được 800 triệu đồng, xây dựng đuợc một nhà làm việc của UBND xã, 1,5km đường cấp phối và xây dựng được 2 mô hình trồng cam sạch. Tuy nhiên, nhờ biết lồng ghép các chương trình dự án, huy động nguồn lực nhân dân và khuyến khích người dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế nên đến năm 2010, đời sống người dân ở xã Nghĩa Xuân phát triển vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người ở địa phương này đạt hơn 12 triệu đồng /năm. Cơ sở vạt chất hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, đáp ứng với nhu cầu phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hoạt - PCT UBND xã Nghĩa Xuân cho rằng: kinh nghiệm để xây dựng nông thôn mới là làm tốt tuyên truyền vận động nhân dân, làm sao mọi người dân có ý thức không ỷ lại nhà nước, đặc biệt là phát huy dân chủ cơ sở, mọi vấn đề phải được dân biết, dân làm và dân kiểm tra.

 

Mặc dù so với tiêu chí nông thôn mới hiện nay thì các địa phương được thí điểm xây dựng vẫn chưa đạt được, song bài học kinh nghiệm từ các địa phương này là chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, phát huy tính dân chủ trong đảng, trong nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân.

 

Tại huyện Yên Thành, việc xây dựng nông thôn mới được triển khai khá đồng bộ. Cách làm của địa phương này là ban lãnh đạo huyện bao gồm các ngành tập trung về tận cơ sở xã để lắng nghe, góp ý cho các xã theo từng tiêu chí, lộ trình thực hiện, cách triển khai. Ông Nguyễn sỹ Hưng - PCT UBND huyện cho biết: Huyện tập trung quy hoạch, phê duyệt và công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện, trong đó xác định người dân chính là người thực hiện xây dựng nông thôn mới.

 

Đến thời điểm này, tất cả các huyện đang thực hiện điều tra khảo sát hiện trạng nông thôn theo các tiêu chí và công việc quy hoạch nông thôn cũng được các địa phương tiến hành. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, hiện nay, UBND tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện giai đoạn 2010-2020. Đây được coi là quyết tâm chính trị của tỉnh trong cuộc cách mạng  xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An. Ông Nguyễn Đình Chi - PCT UBND tỉnh cho biết: thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo kiên quyết, triệt để  và phải có mô hình để nhân rộng, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tập trung chỉ đạo đến năm 2011 phải xong quy hoạch trong lộ trình đến 2015 và năm 2020.

 

Cùng với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu khác thì cả hệ thống chính trị Nghệ An đang tập trung thực hiện chuơng trình nông thôn mới với những bước đi cụ thể. Tuy nhiên, vấn đề đầu tiên đó là cần phải có sự vào cuộc đồng bộ để thực hiện một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả, tránh phô diễn hình thức. Đây chính là tiền đề quan trọng để nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, bền vững, đạt được những tiêu chí mà Chính phủ đưa ra về nông thôn mới.

 

(Trịnh Viên)