Đất và người Xứ Nghệ

Hội thảo khoa học nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch văn bia phật giáo Nghệ An

12:23, 12/03/2024
Sáng 12/3, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học công bố kết quả nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch văn bia Phật giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu được thực hiện tại 25 văn bia Phật giáo trên địa bàn 9 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. 
Toàn cảnh hội thảo.

Văn bia là một di sản văn hóa vật thể, có nhiều giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử, địa giới hành chính, tín ngưỡng văn hóa làng xã, Phật giáo … của địa phương nói riêng và của xứ Nghệ cũng như cả nước nói chung.

Các tài liệu văn bia phục vụ hội thảo.

Việc sử dụng các tài liệu văn bia tại Việt Nam để tìm hiểu lịch sử quá khứ đã dược giới nghiên cứu ngày càng chú ý, triển khai bao gồm cả 3 lĩnh vực: biên mục, công bố giới thiệu và nghiên cứu khai thác. Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu nhằm khôi phục nguyên văn, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải toàn bộ hệ thống văn bia Phật giáo trên dịa bàn tỉnh. Đính chính bổ cứu  những vấn đề chưa thỏa đáng, thiếu sót của một số văn bia; Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống văn bia Phật giáo.

Chù trì kết luận hội thảo.

Qua các ý kiến tham luận tại hội thảo, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn sẽ hoàn thiện soạn thảo để xuất bản sách “Văn bia Phật giáo Nghệ An xứ Nghệ - Giải mã những góc nhìn lịch sử”./

Bùi Thọ- Hữu Song.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện