Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An có trên 676 nghìn gia đình được công nhận gia đình văn hóa

11:28, 22/01/2019
Sáng nay (22/1), Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo công tác gia đình tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 676 nghìn gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 4 nghìn 195 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 734 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa, 84 xã đạt “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”...

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá báo cáo kết quả hoạt động năm 2018.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá báo cáo kết quả hoạt động năm 2018.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp. Việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vận động, hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội có nhiều cách làm phong phú, thiết thực, huy động được các nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo công tác gia đình trong năm 2019 tập trung hoàn thành tốt 5 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, phải đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, phấn đấu 100% người nghèo có quà trong dịp tết. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, với một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Hoàng Hiếu - Thành Trung