Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chính sách liên quan đến người lao động có hiệu lực từ tháng 9/2019

08:04, 01/09/2019
Từ tháng 9/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến lương, quyền lợi của người lao động có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); nguồn kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các địa phương; xếp lương hệ giáo dục nghề nghiệp...

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về BHXH, BHYT, BHTN

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự (gọi tắt là Nghị quyết 05) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Công bố Nghị quyết 05.
Công bố Nghị quyết 05.

Theo đó, Nghị quyết 05 hướng dẫn một số thuật ngữ được sử dụng trong áp dụng các điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự: Lập hồ sơ giả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 214 là hành vi lập hồ sơ BHXH, BHTN, trong đó có giấy tờ, tài liệu giả để thanh toán các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Lập hồ sơ bệnh án khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT, nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ; kê đơn thuốc khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT, nhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho người có thẻ BHYT.

Đồng thời, Nghị quyết 05 cũng chỉ rõ, không xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN thực hiện trước 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2018.

Nếu chưa xử phạt vi phạm hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu đã xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn, thì thời hiệu thi hành quyết định xử phạt được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

Nguồn kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các địa phương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Theo đó, nguồn kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các địa phương gồm:Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với năm 2018 theo quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính; nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương, không kể tiền sử dụng đất và tiền thu được từ xổ số kiến thiết thực hiện so với dự toán năm 2018 được giao; 50% phần ngân sách Nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/9/2019.

Hướng dẫn xếp lương với công chức ngành văn thư

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư: Văn thư chính có hệ số lương từ 4.40 đến 6.78; văn thư có hệ số lương từ 2.34 đến 4.98; văn thư trung cấp có hệ số lương từ 1.86 đến 4.06.

Nếu công chức được tuyển dụng vào vị trí có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 2 triệu đồng/người/buổi

Đây là nội dung được sửa đổi tại Thông tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Hướng dẫn giáo dục nghề nghiệp.
Hướng dẫn giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, mức thù lao cho giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng được quy định như sau: Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại cơ sở đào tạo của Nhà nước được áp dụng mức tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng; người dạy nghề không thuộc trường hợp trên thì mức thù lao sẽ do Thủ trưởng cơ quan đề xuất, tối đa không quá 2 triệu đồng/người/buổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp hệ số lương cao nhất đến 8,0

Ngày 26/9/2019, Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có hiệu lực.

Nội dung chính của Thông tư này là quy định về hệ số lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp: Hệ số lương từ 6,20 đến 8,00; giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính: Hệ số lương từ 4,40 đến 6,78; giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết: Hệ số lương 2,34 đến 4,98; giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành: Hệ số lương 2,10 đến 4,89.

Theo Báo Tin tức

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm