Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Phân bổ 955.710 kg gạo hỗ trợ học sinh năm học 2019-2020

17:39, 01/01/2020
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 45428/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh, từ tháng 1 đến tháng 3 năm học 2019-2020.

Theo đó, đợt hỗ trợ gạo cho học sinh tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh được cấp trước ngày 15/1/2020 với số lượng 955.710 kg.

Ảnh Internet.

UBND tỉnh giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho các UBND các huyện, thị xã có trong danh sách đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời. Giao
Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã liên quan phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cho các trường học trên địa bàn đảm bảo kịp thời, tiện lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo kịp thời, đúng đối tượng học sinh được hỗ trợ.
Kinh phí thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định hiện hành. UBND các huyện, thị xã chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển gạo cho học sinh, sau đó tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.
 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện