Đời sống - Xã hội

Quỳnh Lưu: Chi trả hỗ trợ gần 4.000 người có công ảnh hưởng dịch Covid-19

14:24, 09/05/2020
Sáng 9/5, huyện Quỳnh Lưu thực hiện chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 cho 3.919 đối tượng người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện, với tổng số tiền trên 5, 7 tỷ đồng. Đây là đợt chi trả đầu tiên  hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Toàn huyện Quỳnh Lưu có 3.919  người có công, 9.172 đối tượng bảo trợ xã hội, 18.533 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 với tổng số tiền trên 33,4 tỷ đồng.

Chi trả tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho người có công tại thị trấn Cầu Giát.

Trong đó, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020. 

Huyện Quỳnh Lưu đã chia thành nhiều đoàn trực tiếp giám sát tại các điểm chi trả của các xã, thị trấn, nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và kịp thời giải quyết những vướng mắc của các đối tượng trong quá trình chi trả./.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện