TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển năm 2020 mới nhất tại Nghệ An

17:14, 10/09/2020
Kết quả quan trắc nước ven bờ tại các bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội cho thấy, hầu hết các chỉ số đều trong ngưỡng an toàn theo tiêu chuẩn Quốc gia.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội từ tháng 4 đến tháng 8/2020.

Tần suất thực hiện: 10 ngày/lần. Khối lượng công việc thực hiện: 13 đợt quan trắc với 52 mẫu nước biển ven bờ. 

Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Hầu hết kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước biển tại các địa điểm trong suốt thời gian quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước (sau đây gọi là QCVN 10-MT:2015/BTNMT); riêng thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sắt (Fe) và Mangan (Mn) có sự biến động nhẹ. Cụ thể: 

Tại bãi biển Quỳnh Phương (B1): có 5/13 đợt giám sát có giá trị TSS vượt Quy chuẩn từ 1,34 lần đến 9,36 lần; 1/13 đợt giám sát có nồng độ Mn vượt Quy chuẩn 2,98 lần; 4/13 đợt giám sát có nồng độ Fe vượt Quy chuẩn từ 1,2 lần đến 7,8 lần. 

Tại bãi biển Diễn Thành (B2): 3/13 đợt giám sát có giá trị TSS vượt Quy chuẩn từ 1,42 lần đến 3,84 lần; 6/13 đợt giám sát có nồng độ Fe vượt Quy chuẩn từ 1,34 lần đến 2,38 lần. 

Tại bãi biển Cửa Lò (B3): 3/13 đợt giám sát có giá trị TSS vượt Quy chuẩn từ 1,08 lần đến 1,18 lần; 2/13 đợt giám sát có nồng độ Fe vượt Quy chuẩn từ 1,06 lần đến 1,88 lần. 

Tại bãi biển Cửa Hội (34): 2/13 dợt giám sát có giá trị TSS Vượt Quy chuẩn từ 1,02 lần đến 1,78 lần.

So sánh với diễn biến chất lượng môi trường nước biển ven bờ năm 2019 cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ năm 2020 có biểu hiện xấu hơn, cụ thể:

- Xuất hiện ô nhiễm môi trường tại bãi biển Quỳnh Phương với tần suất 1/13 đợt.

- Tăng tần suất ô nhiễm Fe tại bãi biển Quỳnh Phương và Diễn Thành từ 2-3 đợt/năm (năm 2019) lên 4-6 đợt/năm (năm 2020). 

- Xuất hiện ô nhiễm Fe tại bãi biển Cửa Lò với tần suất 2/13 đợt.

- Riêng bãi biển Cửa Hội vẫn duy trì chất lượng tương đương với năm 2019. 
 

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm