Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Cấp phát 727,875 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

16:58, 20/01/2021
Gần 12.500 hộ gia đình thuộc 14/21 huyện, thị trong tỉnh Nghệ An sẽ được phân bổ gạo  cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 19/1/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã ký Quyết định số 154-QĐ-UBND về việc phân bổ 727,875 tấn gạo cho UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Vận chuyển gạo cứu đói về các xã. (Tư liệu)
Vận chuyển gạo cứu đói về các xã. (Tư liệu)


Để đảm bảo cấp phát gạo cứu đói chất lượng, kịp thời, UBND tỉnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho UBND các huyện, thị xã tại Trung tâm huyện, thị xã. Đồng thời giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để kịp thời cấp phát gạo cho UBND các xã, phường, thị trấn; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng quy định và hoàn thành việc cấp gạo cho các hộ gia đình trước ngày 03/02/2021 (tức ngày 22/12 âm lịch); Chủ động trích ngân sách địa phương để vận chuyển kịp thời gạo cứu đói cho nhân dân từ trung tâm huyện, thị đến trung tâm xã và các bản đối với các huyện vùng núi cao; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính. 

 

 

 

UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở cư ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thị xã trong việc cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo cứu đói cho nhân dân. 

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện