Đời sống - Xã hội

Dừng thực hiện cách ly xã hội và giãn cách xã hội tại TX Hoàng Mai

11:58, 09/07/2021
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 2366 về việc dừng thực hiện Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của TTCP và giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của TTCP trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai.

Quyết định nêu rõ: Dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

dỡ lệnh phong tỏa thôn 1 Hoàng Mai.
Dỡ lệnh phong tỏa thôn 1, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai.

Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 đổi với các xóm còn lại của xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00h00' ngày 09/7/2021.

UBND tỉnh ủy quyền Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai căn cứ Quyết định số 2686/QD-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để đưa ra các biện pháp chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Đồng thời, giao UBND thị xã Hoàng Mai, Công an tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, triển khai các nội dung trên.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện