Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gần 150.000 lao động tại Nghệ An được giảm mức đóng bảo hiểm do dịch Covid-19

21:39, 21/07/2021
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An thông tin, toàn ngành đang triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021, của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thực hiện theo Quyết định này, BHXH Nghệ An đã xác định đơn vị sử dụng lao động đủ điều kiện điều chỉnh giảm mức đóng gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, ngày 21/7, BHXH Nghệ An đã gửi thông báo có 6.906 đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ với 148.463 lao động và số tiền tạm tính được giảm mức đóng trong 12 tháng là 41,7 tỷ đồng. Trong số này có 6.190 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 277 đơn vị khối hợp tác xã, 225 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ sản xuất, 52 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 19 khối doanh nghiệp nhà nước, 47 người nước ngoài, còn lại là khối ngoài công lập, tổ chức khác và cá nhân...

Nhiều lao động trên địa bàn Nghệ An sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Nhiều lao động trên địa bàn Nghệ An sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp cho người lao động phòng chống Covid-19.

Cùng với việc thực hiện chính sách điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH Nghệ An đang tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo; chi kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động ngừng việc...

Theo BHXH Nghệ An, để quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ diễn ra thuận tiện, các đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

BHXH Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện, thị xã trong toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời lưu ý, các phòng, ban, cơ quan chức năng thuộc ngành tiến hành tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng lao động và người lao động với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp kịp thời, linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động sớm nhận được nguồn hỗ trợ.

Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh cần chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại. Trong trường hợp hồ sơ cần đề nghị bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện, thì người tiếp nhận phải nêu rõ lý do.

Theo BHXH Nghệ An, trước đó mức đóng và phương thức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020. Mức đóng bình thường bằng 0,3% - 0,5% quỹ tiền lương tùy theo từng đối tượng và từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm