Đời sống - Xã hội

Nghệ An tiếp tục chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9,10/2021

17:08, 02/09/2021
UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 6413/UBND-VX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9,10/2021 và các kỳ tiếp theo.
Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9,10/2021 và các kỳ chi trả tiếp theo trên địa bàn tỉnh kịp thời, an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đồng ý phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, tháng 10 năm 2021.

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung để đảm bảo việc chi trả lương hưu, chế độ BHXH an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid theo yêu cầu tại Công văn số 4372/UBND-VX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Bưu điện tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động người dân nhận các chế độ BHXH qua phương tiện không dùng tiền mặt theo Công văn số 8112/UBND-KT ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan Bưu điện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 và các tháng tiếp theo; khuyến nghị người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ chi trả tiếp theo qua tài khoản cá nhân (ATM); Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan Bưu điện và BHXH các huyện, thị xã xây dựng phương án chi trả đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực sinh sống đang phong tỏa.

Đối với các kỳ chi trả tiếp theo, giao BHXH tỉnh chủ trì phối hợp Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH của người hưởng kịp thời, an toàn, đúng thời gian và đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện