Đời sống - Xã hội

Thông báo xả lũ tại hồ thuỷ điện Nhạn Hạc - Quế Phong

15:30, 22/05/2022
Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, được an toàn theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Za Hưng thông báo việc vận hành điều tiết hồ chứa. 

Ngày 22/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã có thông báo về việc vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện Nhạn Hạc, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong.

Theo đó, vào lúc 5 giờ ngày 22/5, Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận được Thông báo số 01/TBNMNH ngày 22/5/2022 của Công ty Cổ phần Za Hưng về việc vận hành điều tiết hổ chứa thủy điện Nhạn Hạc.

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc được an toàn theo đúng quy định đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành tại Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/05/2022, Công ty Cổ phần Za Hưng thông báo việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc.

Thời gian dự kiến xả lũ từ 9 giờ ngày 22/5/2022. Thời gian kết thúc khi hết ảnh hưởng đợt mưa lớn gây ra.

Tổng lưu lượng xả từ 500m/s đến 1000m/s (Bao gồm xã phát điện qua 2 tổ máy, xả qua tràn tự do và xả qua 2 tràn xả sâu). Tuy nhiên tuỳ vào lưu lượng nước về hồ thực tế có thể thay đổi lưu lượng xả.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho Ủy ban nhân dân các huyện Quế Phong, Quỳ Châu; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Nhạn Hạc biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện