Đời sống - Xã hội

Đô Lương: Trao 530 áo phao và 280 áp phích tuyên truyền phòng, chống đuối nước

20:25, 21/05/2022
Sáng 21/5, UBND huyện Đô Lương tổ chức trao 530 áo phao và 280 áp phích tuyên truyền phòng chống đuối nước cho 33 xã, thị trấn và tất cả các trường học trên địa bàn huyện.

Đợt này, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn chương trình bơi, phòng chống đuối nước năm 2022 cho Phó Chủ tịch UBND các xã, công chức văn hóa và 100 trường học.

Trao áo phao, pano phòng chống đuối nước cho các địa phương, trường học trên địa bàn huyện Đô Lương.
Trao áo phao, pano phòng chống đuối nước cho các địa phương, trường học trên địa bàn huyện Đô Lương.

Sau khi tập huấn, UBND huyện đã trao cho các xã, thị, trường học áo phao cùng pano tuyên truyền bơi và phòng chống đuối nước.

Qua đó, nâng cao nhận thức, giảm thiểu các trường hợp đuối nước thương tâm cho nhân dân huyện Đô Lương.

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện