Đời sống - Xã hội

Vận hành xả nước hồ chứa Thuỷ điện Nậm Mô, Thuỷ điện Khe Bố

16:31, 29/09/2022
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh vừa có thông báo hoả tốc gửi UBND các địa phương; Các Sở, ban ngành; Cục quản lý đường bộ 2, về việc vận hành xả nước hồ chứ Thuỷ điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Thuỷ điện Nậm Mô (xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn).

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện được an toàn theo đúng quy trình, nhà máy thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) dự kiến vận hành xả nước hồ chứa qua đập tràn vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 29/9. Tổng lưu lượng xả khoảng 500 m3/s đến 1.100 m3/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua đập tràn) có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487 m3/s.

Tương tự, Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô (xả nước qua đập tràn) từ 16 giờ 30 phút, ngày 29/9. Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 140m3/s đến 250m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện