Đời sống - Xã hội

Thông báo vận hành xả nước hồ chứa Nhà máy thủy điện Khe Bố từ 21h ngày 6/10

19:15, 06/10/2022
Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy thủy điện Khe Bố dự kiến vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) vào lúc 21 giờ 00 phút, ngày 6/10/2022.

Tổng lưu lượng xả từ 510 m3/s đến 1100 m3/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua khoang đập tràn) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian kết thúc xả lũ khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487 m3/s.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh và các Sở, ban, ngành được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện