Đời sống - Xã hội

Vì sao đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh?

08:06, 09/10/2022
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định đóng cửa một số mỏ khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định đóng cửa 6 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 mỏ san lấp, 2 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ sét trắng làm gạch.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn) đã cấp cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thành (nay đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư thương mại Sunrise) theo giấy phép khai thác khoáng sản số 4126/GP-UBND ngày 21/12/2009 với diện tích đóng cửa khai trường là 9,5 ha.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định đóng cửa 6 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 mỏ san lấp, 2 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ sét trắng làm gạch.
UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định đóng cửa 6 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 mỏ san lấp, 2 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ sét trắng làm gạch.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất (thu hồi) cho địa phương quản lý theo quy định của luật pháp về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty TNHH đầu tư thương mại Sunrise có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích nêu trên để địa phương quản lý theo quy định; hoàn tất việc thanh lý các hợp đồng liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh còn quyết định đóng cửa 5 mỏ khoáng sản khác bao gồm 2 mỏ đất san lấp, 2 mỏ đá xây dựng và 1 mỏ sét trắng làm gạch trên địa bàn huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê và huyện Cẩm Xuyên.

Trong đó, mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã khu vực Núi Rác (thuộc xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp cho Công ty CP khai thác vật liệu xây dựng Ngọc Thảo theo giấy phép khai thác ngày 14/1/2014 và giấy phép khai thác gia hạn ngày 24/22/2020 với diện tích đóng cửa khai trường là 0,5 ha.

Mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Gia Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp cho Công ty TNHH Hường Linh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 3105/GP-UBND ngày 11/8/2015 với diện tích đóng cửa khai trường là 2,3 ha.

Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho địa phương quản lý, đồng thời phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.
Mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho địa phương quản lý, đồng thời phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Mỏ đá xây dựng tại xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn) đã cấp cho Xí nghiệp xây dựng Mai Linh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 3401/GP-UBND ngày 23/11/2010, diện tích đóng cửa khai trường 1,2ha; mỏ đá xây dựng tại xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn) đã cấp cho Công ty CP Trung Kiên theo giấy phép số 2426/GP-UBND ngày 22/7/2011, diện tích đóng cửa khai trường 0,5 ha.

Cuối cùng là mỏ sét trắng làm gạch tại xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) đã cấp cho Công ty TNHH thương mại lâm sản Hoàng Anh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 904/GP-UBND ngày 7/4/2009, diện tích đóng cửa khai trường 9,3 ha.

Quyết định cũng đề nghị UBND huyện, xã liên quan có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ khu vực khai thác đã kết thúc, đóng cửa mỏ.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện