Giáo dục

Những ngành nghề nào có nhu cầu tuyển dụng cao năm 2021

12:04, 08/09/2020
Theo Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm cần tuyển mới là khoảng 815.000 người và năm 2022 là khoảng 817.000.

Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) vừa có tổng hợp những thông tin về nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động.

Theo đó, năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm cần tuyển dụng mới là khoảng 815.000 người và năm 2022 là khoảng 817.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp.

Cụ thể, năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển dụng mới nhiều nhất là may thời trang, tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật xây dựng...

Năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển dụng mới nhiều nhất là may thời trang. Ảnh minh hoạ

Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển dụng mới nhiều nhất là may thời trang, tiếp đến là vận hành máy xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn. Còn với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển dụng mới nhiều nhất là may thời trang, tiếp đến là vận hành máy xây dựng, điện công nghiệp..

Những hạng mục mà người lao động cần phải cải thiện nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đó là: Chuyên môn/nghiệp vụ; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tư duy sáng tạo, tính chủ động; Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Cũng theo khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, năm 2019 thu nhập bình quân chung của lao động trình độ sơ cấp khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.

Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gần 9,2 triệu đồng/tháng); sau đó đến là kỹ thuật xây dựng (8,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật thiết bị điện tử (8,06 triệu đồng/tháng).

Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông gần 9,2 triệu đồng/tháng.
Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông gần 9,2 triệu đồng/tháng.

Đối với trình độ Trung cấp, nghề có thu nhập bình quân/tháng cao nhất là nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi (12,2 triệu đồng/tháng); tiếp đến là kỹ thuật sơn mài và khảm trai (9,75 triệu đồng/tháng); chế tạo thiết bị cơ khí (9,15 triệu đồng/tháng). Thu nhập bình quân chung của lao động trình độ trung cấp khoảng 6,3 triệu đồng/tháng.

Đối với trình độ Cao đẳng: Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là điều dưỡng (15,5 triệu đồng/tháng); sau đó đến quản lý khai thác công trình thủy lợi (14,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật sơn mài và khảm trai (10,2 triệu đồng/tháng). Thu nhập trung bình chung của lao động trình độ cao đẳng khoảng 7,3 triệu đồng/tháng.

Theo VTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện