Giáo dục

Công văn lạ đời của Bộ GD&ĐT: Thử ma túy cho học sinh, sinh viên?

14:20, 28/05/2021

Công văn 455 của Bộ GD&ĐT đang gây bão dư luận xã hội với nhiệm vụ giao cho các cơ sở là: “Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông".

 

Ngày 10/5, Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch số 455/KH-BGDĐT “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021” (Kế hoạch 455) kèm Công văn 1898/BGDĐT-GDCTHSSV.

Mục đích của kế hoạch trên nhằm triển khai hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Nội dung của Kế hoạch 455 bao gồm chín nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, có 2 nhiệm vụ khiến dư luận không khỏi “tá hỏa” về yêu cầu công việc của Bộ GD&ĐT. Trong đó, nhiệm vụ số 4, của Kế hoạch 455 yêu cầu: “Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông”; nhiệm vụ 8 yêu cầu: “Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên, thiếu niên và học sinh, sinh viên”.

Khi Kế hoạch 455 được triển khai đến các địa phương đã gây nên nhiều phản ứng, nhất là nội dung yêu cầu nhiệm vụ 4 và nhiệm vụ 8 như nêu ở trên.

Đâu là nguồn cơn của sự việc?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 9/3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản 1477 về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm. Trong đó, có văn bản chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm kèm theo.

Ở văn bản này, nhiệm vụ số 55 đối với Bộ GD&ĐT là: “Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện giao thông”; cùng với đó, nhiệm vụ số 59 đối với Bộ GD&ĐT là: “Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên, thiếu niên và học sinh, sinh viên”.

Như vậy, Bộ GD&ĐT là đơn vị tiếp nhận chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm để ra văn bản triển khai.

Trước phản ứng của dư luận, ngày 19/5, Bộ GD&ĐT có văn bản số 2043/BGDĐT-GDCTHSSV do Vụ trưởng Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên Bùi Văn Linh ký về việc hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455. Trong đó, nhiệm vụ số 4, cụm từ “thử ma túy” được hiểu là “xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể”; nhiệm vụ số 8 “dự phòng nghiện ma túy” được hiểu là “hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy”.

Tuy vậy, có ý kiến băn khoăn Kế hoạch 455 do lãnh đạo Bộ GD&ĐT ký, sau đó, lãnh đạo một vụ chuyên môn lại ký văn bản hướng dẫn mang tính giải thích cách hiểu một số nội dung của Kế hoạch 455 thì liệu có đúng quy trình về mặt ban hành văn bản để các đơn vị cấp dưới tiếp nhận triển khai thực hiện?

Mặt khác, việc hướng dẫn các đơn vị hiểu “thử ma túy” là “xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể” và “dự phòng nghiện ma túy” là “hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy” là một cách diễn giải thiếu thuyết phục.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện