Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT 2022

07:43, 06/10/2021
Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2022.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ cơ bản giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như năm 2021. Các tỉnh, thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian do Bộ GD&ĐT quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Nội dung thi tốt nghiệp THPT sẽ nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó COVID-19 mà Bộ đã công bố. Đề thi được xây dựng đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, bảo đảm độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của thí sinh.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2021.    
Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2021.    

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng cấu trúc, định dạng đề thi, công bố đề thi tham khảo; hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi để tổ hợp thành các đề thi bằng phần mềm chuyên dụng, cung cấp cho các địa phương tổ chức thi, bảo đảm cân bằng giữa các vùng miền, các tỉnh và giữa các đợt thi (nếu tổ chức nhiều đợt thi).

Về tuyển sinh, các trường đại học, cao đẳng thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật và quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Công tác tuyển sinh phải theo đề án của trường, bảo đảm công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh.

Bộ khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn đối tượng tuyển chọn.

Với các đại học quốc gia, đại học vùng và các trường/nhóm trường đại học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, Bộ cho phép các trường tổ chức các kỳ thi đánh giá làm căn cứ xét tuyển và chia sẻ, hỗ trợ các trường khác có nhu cầu. Đồng thời, Bộ sẽ cùng các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, thiết thực, khách quan, công bằng.

Về phương án thi THPT các năm 2023 - 2025, Bộ sẽ hoàn thiện, lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan và sẽ công bố vào quý I năm 2022.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện