Giáo dục

Tương Dương: Cấp phát hơn 121 tấn gạo cho học sinh theo Nghị định 116

16:42, 24/10/2022
Ngày 24/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã tiếp nhận và cấp phát gạo đợt 1 cho học sinh trong học kỳ I năm học 2022-2023, theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

Đợt này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã tiếp nhận 121.685 kg gạo hỗ trợ và cấp phát cho 4.061 là các em học sinh nghèo, học sinh nhà ở cách xa trường từ 10km trở lên của 24 trường trên địa bàn.

a
 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương đã tiếp nhận và cấp phát gạo đợt 1 cho học sinh trong học kỳ I năm học 2022-2023.

Theo quy định, mỗi học sinh được hỗ trợ 30kg.

a
Hơn 121 tấn gạo được cấp phát cho học sinh đợt này.

Để đảm bảo cho việc cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh được kịp thời, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo bố trí xe để vận chuyển gạo về các trường học và trực tiếp giám sát, yêu cầu các trường tổ chức cấp phát phải đảm bảo công khai, đúng định mức quy định, tuyệt đối không để sai sót xảy ra.

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện