Hot 24h

Điều chỉnh biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Diễn Châu từ 0h ngày 4/7

10:36, 04/07/2021
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc điều chỉnh biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID -19 tại huyện Diễn Châu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định:

1. Thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các khu vực thuộc xã Minh Châu và xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, cụ thể như sau: 

- Xã Diễn Thịnh: xóm 3, xóm 8, xóm 9, xóm 10.

- Xã Minh Châu: xóm 7, thôn Thanh Luật, thôn Vân Tập. 

2. Dừng việc thực hiện vùng cách ly y tế đối với khu vực thôn Vân Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. 

3. Dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các khu vực còn lại của xã Minh Châu và xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

4. Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 2732/UBND-VX ngày 06/5/2021 tại các xã: Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Cát và Diễn Kim, huyện Diễn Châu. 

5. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 00h00 ngày 04/7/2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu: Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID 19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID- 19 để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện