11 tháng, ngân sách nhà nước bội thu 279.900 tỷ đồng

07:19, 03/12/2022

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 1.359 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 279,9 nghìn tỷ đồng.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện