Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

19:49, 21/12/2022
Từ ngày 1/7/2023, người bệnh phải có chi phí đồng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trước đó trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng thì mới được xem xét hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện