TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

KKT Đông Nam, các KCN tỉnh Nghệ An thu hút 211 dự án đầu tư

16:22, 06/12/2018

Sáng nay (6/12), Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm  2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, lãnh đạo một số sở, ngành cùng đại diện các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, Ban quản lý KKT Đông Nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KKT Đông Nam và các KCN ước đạt: gần 1.660 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2018, Ban quản lý KKT Đông Nam đã tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 14 dự án với  tổng vốn đăng ký  trên 3.700 tỷ đồng, trong đó có 05 dự án FDI.  Lũy kế đến nay, KKT Đông Nam, các KCN tỉnh Nghệ An thu hút 211 dự án. Trong đó: 38 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,54 tỷ USD và 173 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 36.330 tỷ đồng. Hiện nay, KKT Đông Nam, các KCN Nghệ An đã có 92 dự án đi vào hoạt động,  đóng góp gần 10% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động với mức thu nhập bình quân gần 5,7 triệu đồng/người/tháng. Ban cũng đã phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư triển khai dự án, hỗ trợ  các nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ hạ tầng, hiện đại đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào đầu tư kinh doanh.  

Tại hội nghị, đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KKT và các KCN trên địa bàn tỉnh ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành của BQL KKT Đông Nam, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng trong KKT và các KCN.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của BQL KKT Đông Nam năm 2018.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh giá cao kết quả hoạt động của BQL KKT Đông Nam năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh giá cao kết quả hoạt động của BQL KKT Đông Nam năm 2018. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực và chia sẻ khó khăn với của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu BQL KKT cùng các sở ngành tiếp tục huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng  trong KKT Đông Nam, các KCN theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Trước mắt, cần phối hợp với các sở ngành xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tập trung cao độ cho công tác Giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án hạ tầng KCN. Về ý kiến, kiến nghị của các Doanh nghiệp,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã trả lời một số vấn đề cụ thể; đồng thời yêu cầu BQL KKT Đông Nam tổng hợp trình UBND tỉnh tập trung xử lý triệt để những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của BQL KKT Đông Nam năm 2018.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 1 tập thể và bằng khen cho 2 cá nhân  thuộc BQL KKT Đông Nam; tặng bằng khen cho 1 doanh nghiệp và 2 cá nhân thuộc các đơn vị  trong KKT.

Lê Hằng – Trường Ca