Kinh tế

Nghĩa Đàn phân công các cơ quan, địa phương giúp đỡ xã Nghĩa An về đích NTM năm 2020

09:27, 23/03/2020
Nhằm chung tay xây dựng xã Nghĩa An đạt chuẩn NTM năm 2020, UBND huyện Nghĩa Đàn vừa phân công 22 cơ quan, địa phương nhận hỗ trợ, giúp đỡ 8 xóm trên địa bàn xã. 

Việc hỗ trợ sẽ được các cơ quan, địa phương lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai thực hiện, bằng nhiều hình thức như ngày công, hiện vật, tiền mặt, vận dung các chương trình, chính sách của đơn vị, địa phương mình. Qua đó, nhằm nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa xóm, khuôn viên, bổ sung trang thiết bị khánh tiết trong nhà văn hóa. Hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập, xóa nhà tạm bợ, dột nát. Hỗ trợ làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh tại các tuyến đường.

BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn giúp xóm Đồng Tâm B làm đường GTNT
BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn giúp xóm Đồng Tâm B làm đường GTNT. 

Nghĩa An là xã được huyện Nghĩa Đàn chọn đăng ký với UBND tỉnh về đích NTM trong năm 2020. Hiện xã đã đạt 13/19 tiêu chí. 6 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện