Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Từ tháng 8/2020 các HTX sẽ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

15:11, 29/07/2020
Sáng nay (29/7), Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã họp về công tác nhân sự và triển khai hoạt động năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh thành lập ngày 28/9/2018. Do biến động về công tác cán bộ, nên đến cuối tháng 6/2020 UBND tỉnh ra quyết định 1998 bổ sung, thay thế thành viên đội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ. Theo đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An. Hoạt động của Quỹ sẽ đáp ứng nhu cầu về vốn của các cơ sở kinh tế hợp tác, xã viên và người lao động; giúp các HTX, Liên hiệp HTX có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất phát triển kinh tế tập thể. Đến nay đã có trên 25 đơn vị đăng ký và đã xây dựng hồ sơ vay vốn. Trong năm nay, Quỹ sẽ  phối hợp Ngân hàng chính sách tập huấn nghiệp vụ, tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn các HTX để thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định cho vay. Hàng năm, Quỹ sẽ giải ngân và kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn cho vay.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Kinh tế hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù toàn tỉnh có trên 748 HTX, nhưng hoạt động của các HTX chưa thực sự hiệu quả, trong đó vấn đề vay vốn để các HTX hoạt động đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển sẽ góp phần giúp các HTX có nguồn vốn vay để hoạt động có hiệu quả. Đồng chí PCT UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên trong Hội động quản lý quỹ cần phát huy tốt vai trò của mình trong việc lựa chọn, kiểm tra, thẩm định các đơn vị để cho vay, cũng như quản lý việc sử dụng nguồn vốn vay đũng mục đích, có hiệu quả; Linh hoạt, tinh gọn các thủ tục trong việc thẩm định, cho vay vốn đối với các HTX; Khai thác tốt nguồn quỹ để tăng số HTX được vay vốn.

Thuý Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm