Kinh tế

Chi tiết danh sách thành viên Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

10:46, 12/10/2021
Ngày 4/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3599/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 

Theo Quyết định này, UBND tỉnh đã lập Tổ công tác đặc biệt gồm 22 thành viên; Đồng thời, thành lập bộ phận giúp việc Tổ công tác đặc biệt với 20 thành viên. 

Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Danh sách thành viên Tổ công tác đặc biệt:

1. Tổ trưởng Tổ công tác: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung;

2. Tổ phó thường trực Tổ công tác: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa;

3. Các Tổ phó Tổ công tác:

- Ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Các thành viên Tổ công tác:

- Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam;

- Ông Hồ Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đào Quang Thiền, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Cao Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Bà Nguyễn Thị Thành An, Phó Giám đốc Sở Du lịch;

- Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Trần Quốc Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Hà Lê Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An;

- Ông Nguyễn Sỹ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An;

- Ông Đoàn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An;

- Ông Bùi Duy Đông, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Danh sách thành viên Bộ phận giúp việc Tổ công tác:

- Ông Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính - Phó trưởng Bộ phận giúp việc;

- Ông Lê Huy Vinh, Phó trưởng phòng, Phòng Lao động - Tiền lương • BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Bộ phận giúp việc;

- Ông Nguyễn Nghĩa Ngũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

- Ông Nguyễn Quốc Dưỡng, Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên.

- Ông Nguyễn Sỹ Cẩn, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế - Thành viên;

- Ông Phan Đức Thịnh, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương - Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Hà, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

- Ông Võ Văn Giang, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

- Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và VLXD, Sở Xây dựng -  Thành viên;

- Ông Mai Xuân Việt, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận tải - Thành viên;

- Ông Trương Hải Linh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch - Thành viên;

- Ông Nguyễn Đức Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Đông Nam - Thành viên;

- Bà Quế Thị Trầm Ngọc, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp - Thành viên;

- Ông Phạm Văn Lương, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thành viên;

- Ông Phạm Việt Hùng, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục Thuế Nghệ An - Thành viên;

- Ông Nguyễn Anh Toản, Phó trưởng phòng, Phòng Tổng hợp và KSNB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Nghệ An - Thành viên;

- Ông Hồ Sỹ Thắng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Nghệ An - Thành viên;

- Bà Võ Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch - Thành viên;

- Ông Phan Đình Mạnh, Chuyên viên Phòng Bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện