Kinh tế

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

14:13, 07/12/2021
Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã (năm 2012) trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Từ năm 2002 đến 2021, sau 20 năm thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cả nước thành lập mới 20.234 HTX; cơ cấu hợp tác xã thay đổi theo hướng tích cực. Riêng HTX giao thông vận tải và thương mại, dịch vụ tăng cao, chiếm gần 35% tổng số HTX của cả nước.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực phi nông nghiệp đã thu hút số lượng khá lớn hộ cá thể tham gia thành viên. Đến cuối năm 2021, Hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã thu hút gần 3 triệu thành viên. Hiện đã có gần 3.200 HTX liên kết với doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị thị trường sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, số HTX phi nông nghiệp tính đến hết năm 2020 có 794 HTX, trong đó, số HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, tín dụng và môi trường… 

Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề. Tuy nhiên, loại hình tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp của cả nước hiện vẫn còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết, hợp tác, phát triển trong ngành công nghiệp và dịch vụ; nhiều hợp tác xã vẫn khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã đã thống nhất định hướng, mục tiêu phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX đến năm 2030. Trong đó, nhấn mạnh đến việc củng cố, đổi mới mô hình HTX, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh; thu hút đông đảo hộ cá thể ở nông thôn, thành thị tham gia kinh tế tập thể, HTX; Tăng số lượng các loại hình kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp, phấn đấu tăng trưởng từ 10 đến 16%/năm; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho 5 triệu lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi cho các thành viên./.

Dương Cầm - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện