Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xin rút phương án điện một giá

17:47, 18/08/2020
Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) xin rút phương án điện một giá mới đưa ra lấy ý kiến góp ý. Cục này cho biết trước mắt tập trung vào cải tiến bậc thang giá điện.

Ngày 18/8, Cục Điều tiết Điện lực đã báo cáo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh việc hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Trong báo cáo này, Cục cho biết Bộ Công Thương nhận được nhiều ý kiến tham gia của các học giả, nhà báo, khách hàng sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên cơ sở xem xét ý kiến của nhiều chuyên gia, các khách hàng sử dụng điện, phần lớn ý kiến tập trung vào điện một giá tại các phương án 2A và phương án 2B. Cục Điều tiết Điện lực cho rằng phương án giá 2A và 2B mặc dù có ưu điểm như sẽ cho thêm khách hàng lựa chọn biểu giá theo phương án một giá hoặc bậc thang, vẫn có hạn chế lớn là không khuyến khích được khách hàng sử dụng điện tiết kiệm.

Vì vậy, Cục Điều tiết Điện lực xin kiến nghị với Bộ trưởng cho rút các phương án giá điện 2A và 2B.

Đề xuất phương án tính giá điện một giá

Phương án 2A, Bộ Công Thương trình 5 bậc giá, tương tự cách chia như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt bằng 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 274% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Nếu không chọn tính theo bậc thang, khách hàng có thể chọn điện một giá với mức giá bán bằng 145% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Phương án 2B, Bộ Công Thương chia các bậc tương tự như phương án 1, nhưng giá bán thay đổi, lần lượt là: 90% (bậc 1), 108% (bậc 2), 141% (bậc 3), 160% (bậc 4), 185% (bậc 5) so với giá bán lẻ điện bình quân. Phương án điện một giá được đề xuất với giá bán lẻ bằng 155% so với giá bán lẻ điện bình quân.

 

Cục này cho biết tiếp tục xin ý kiến về phương án 1 về cải tiến giá điện bậc thang cho các khách hàng sinh hoạt nhằm giảm bớt số bậc thang cho đối tượng khách hàng sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc và điều chỉnh các bậc thang để phù hợp với mức độ sử dụng điện của người dân.

Phương án 1 được Bộ Công Thương đưa ra là cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc. Theo đó, bậc 1 cho 1-100 kWh, giá bán bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 cho 101-200 kWh, giá bán bằng 108% so với giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 3 cho 201-400 kWh, giá bán bằng 141% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 4 cho 401-700 kWh, giá bán bằng 160% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 5 cho 701 kWh trở lên, giá bán bằng 168% so với giá bán lẻ điện bình quân.

 
Theo Zing

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm