Cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành

07:58, 24/10/2021
26 tỉnh, thành công bố đạt cấp 1 về dịch bệnh (bình thường mới); 37 tỉnh cấp 2 (nguy cơ trung bình), theo thống kê của Bộ Y tế tính đến ngày 21/10.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện