Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Anh Sơn sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

15:06, 08/12/2023

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, những ngày này Huyện đoàn Anh Sơn đã phát động 100% Đoàn xã, thị trấn, cán bộ, đoàn viên thanh niên treo bản đồ Việt Nam nơi làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng của cơ quan, đơn vị.

 Huyện đoàn Anh Sơn phát động Đoàn xã, thị trấn, cán bộ, đoàn viên thanh niên treo bản đồ Việt Nam.

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” là một đề án do Trung ương đoàn triển khai, với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh, thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Đề án triển khai từ năm 2023 đến năm 2025, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vào năm 2024 và sơ kết đánh giá vào năm 2025.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên treo bản đồ Việt Nam tại nơi làm việc.

Hưởng ứng cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc này những ngày qua, huyện đoàn Anh Sơn đã phát động, tuyên truyền vận động 21 Đoàn xã, thị trấn, cán bộ, đoàn viên thanh niên treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động; làm việc và cài đặt trên màn hình máy tính làm việc; trên điện thoại… góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

21 Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện Anh Sơn treo bản đồ Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động sẽ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm địa lý, hành chính của đất nước. Đồng thời, là hành động cụ thể của đoàn viên, thanh niên nhằm khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức đoàn.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện