Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

15:40, 14/06/2019
Chiều nay (14/6/), Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18-5-2019) tại Thủ đô Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Đề cương các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018…

Đại tá Vương Kim Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đang rủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì thông báo nội dung hội nghị Trung ương 10.
Đại tá Vương Kim Hải, Ủy viên Ban thường vụ Đang rủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì thông báo nội dung hội nghị Trung ương 10.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vương Kim Hải - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu câc cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, lĩnh hội các nội dung hội nghị; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động; phấn đấu đưa các nội dung nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống; tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới…”.
Phong Quang – Trọng Kiên         

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện