Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 150 thanh niên lên đường nhập ngũ

14:50, 04/02/2020
Ngày 4/2, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 150 đoàn viên, thanh niên ưu tú trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên các đơn vị năm 2020.
 
 Quỳ Hợp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 150  thanh niên ưu tú trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trong thời gian 5 ngày từ mùng 4 đến 8/2, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội  dung  lý luận chính trị cơ bản như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

 
 Cán bộ ban tuyên giáo Quỳ Hợp bồi dưỡng cho các học viên những nội  dung  lý luận chính trị cơ bản.

Qua lớp học, các học viên được nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của bản thân đối với quyền nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 
Sau khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. 

Đây cũng là cơ hội để cho các đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020, xây dựng động cơ đúng đắn có hướng phấn đấu vào Đảng trong quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội; góp phần tô thắm phẩm chẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa…Sau khóa học sẽ tổ chức cho học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Phan Giang

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm