Pháp luật

Lữ đoàn Công binh 414 tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp

11:07, 14/01/2021
Từ ngày 11-14/1, Lữ đoàn Công binh 414 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2021. Tham dự lớp tập huấn lần này có 85 đồng chí cán bộ, trợ lý thuộc các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 04 ngày, lớp học được bồi dưỡng về công tác tham mưu huấn luyện; phương pháp huấn luyện một bài chiến thuật binh chủng hợp thành, kỹ thuật chuyên ngành công binh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Điều lệnh đội ngũ; thống nhất một số nội dung cơ bản về xây dựng chính quy, công tác hậu cần, kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, quản lý mối quan hệ xã hội của quân nhân và phương pháp đấu tranh trên không gian mạng.

Cán bộ lớp tập huấn theo dõi đội mẫu thực hành bố trí bãi mìn hỗn hợp trước tiền duyên phòng ngự.

Mặc dù thời gian ngắn, trong thời điểm công việc của cơ quan, đơn vị nhiều, song Ban Tổ chức và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ khung tập huấn đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành lớp học khoa học, chặt chẽ; cán bộ lớp tập huấn đã nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, các chế độ quy định; tham gia học tập, huấn luyện bảo đảm quân số, hoàn thành nội dung chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả kiểm tra 100% khoa mục đều đạt khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tham quan đội mẫu thực hành bố trí vật cản.
Một buổi bồi dưỡng chuyên ngành công binh của lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; làm cơ sở để tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện