Quốc phòng

Rà soát, tiêu hủy gần 1.500kg bom mìn sót lại sau chiến tranh ở huyện Diễn Châu

18:24, 06/01/2021
Trong 2 ngày 5-6/1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã phối hợp với Ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức rà, thu gom và xử lý bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Đơn vị đã sử dụng nghiệp vụ rà phá bom mìn để tiến hành rà và thu gom tại 3 xã: Diễn Trường, Diễn Hồng và Diễn Thành.

thu gom bom mìn, vật liệu nổ tại Khối Nam xã Diễn Hồng.
Thu gom bom mìn, vật liệu nổ tại khối Nam xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.

Trong một ngày, đội đã rà và thu gom được gần 1.500kg bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong đó, có 1 quả bom dẫn đường nặng 70kg, 2 quả đầu đạn pháo 175mm nặng 120kg, 4 quả đầu đạn pháo 130mm, 30 quả đầu đạn pháo 85mm, 350 quả đạn cối, 15 quả bom bi, 400 đầu đạn và 100kg thiết bị ngòi nổ các loại.

Nhiều loại bom, đầu đạn pháo và đạn cối, thiết bị ngòi nổ được phát hiện và tập kết trước khi tiêu hủy.

Sau khi thu gom, đơn vị đã vận chuyển đến thao trường Đông Hồ thuộc xóm 2 xã Minh Châu, huyện Diễn Châu tiến hành tiêu hủy./.

Vân Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện