Quốc phòng

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương

19:38, 14/07/2021
Ngày 14/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng sỡ chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn.
Đoàn công tác kiểm tra xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đô Lương.

Năm 2021, huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện với các đề mục: Giai đoạn 1 - Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2 - Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3 - Thực hành chiến đấu.

hó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng sỡ chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn.

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn và Đô Lương đã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập; khảo sát thực địa, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình; Tiến hành khảo sát, xây dựng các hạng mục công trình cơ bản của Sở Chỉ huy diễn tập, các hạng mục, công trình của các ban, ngành cấp huyện; Xác định khu diễn tập thực binh…

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 của huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương cần phải quán triệt nghiêm túc đến các thành viên tham gia, nhất là ở cấp xã.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết luận buổi kiểm tra
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết luận buổi kiểm tra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các huyện tiếp tục điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện các tài liệu liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập, làm xong tới đâu tiến hành trồng cây ngụy trang tới đó, quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng công trình; Chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, rà soát lại mọi mặt công tác chuẩn bị, luyện tập thuần thục các nội dung diễn tập, đặc biệt là chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập. Trong quá trình chuẩn bị phải chú ý đến công tác phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện